Schademelding
Schadenet Focwa

Snelservice

Navigeer snel naar een van de volgende pagina’s: 

Find us on Facebook

Schademelding - Smartengeld

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding van rechtswege voor gederfde levensvreugde, pijn en verdriet dat is ontstaan door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. In de wet is bepaald dat er in vijf gevallen aanspraak op vergoeding van smartengeld (immateriële schade) kan worden verkregen:

  1. In gevallen waarin een ander het oogmerk heeft gehad om nadeel toe te brengen
  2. Bij lichamelijk en geestelijk letsel
  3. Bij het schenden van de eer of de goede naam
  4. Bij de aantasting in de persoon
  5. Bij een aantasting van de nagedachtenis van een overledene

Er is in Nederland onnoemelijk veel geprocedeerd over de hoogte van smartengeldbedragen. Uit de vele rechterlijke uitspraken valt op te maken welke factoren van belang zijn ter bepaling van het smartengeld.

Daarbij staat voorop dat men met alle omstandigheden van het geval rekening moet houden. Hieruit volgt dat het vaststellen van smartengeld "maatwerk" is en men niet kan uitgaan van formules en tabellen.

Van belang is:

Voor een gratis smartengeld advies gaat u naar het letselschadeformulier